Снимка - Уикипедия

Снимка – Уикипедия

Три фирми се състезават за изпълнение на обществена поръчка за охрана на над 40 обекта в Благоевград, съобщава infomreja.bg. На публично отваряне на постъпилите в общинска администрация оферти днес станаха ясни и част от обектите. Сред тях са 12 детски градини, социални заведения, зала „Яворов”, обекти в сградата на общината и други. Всички те търсят частна охранителна фирма, която да ги пази със СОТ.

„3S СОТ“ АД, „Саламандър-АСО” ООД и „Алфа-Груп Секюрити” ООД са трите конкуриращи се фирми. Критерият, който ще определи изпълнител на поръчката, е най-ниска предложена цена. Офертите съдържаха административни сведения за участника, ценово и техническо предложение за изпълнение на поръчката, референции, както и документи, включени в задължителния списък за кандидатстване.

Print Friendly, PDF & Email