12_godini_2На 12.12.2013 г. НАФТСО навършва 12 години от своето учредяване. През всичките тези изминали години асоциацията винаги е била най-голямата, реална и авторитетна работодателска организация в частния сектор за сигурност, с безспорен съществен принос за неговото развитие.

 Членовете на НАФТСО осигуряват работа на не по-малко от 31 % от наетите в частната сигурност и търговският им оборот е вече над 50 % от пазара.  НАФТСО е предпочитан партньор от няколко университета и много неправителствени организации. До нея се допитват представители на европейски и национални организации, чуждестранни посолства, търговски дружества и от страната и чужбина, частни охранителни фирми, отделни граждани, журналисти и др.

Асоциацията е представена в Икономическия и социален съвет на Република България. Тя е активен член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и председателства нейния постоянен комитет „Сигурност”. Представители на НАФТСО оглавяват техническите комитети „Алармени системи” и „Сигурност на обществото и гражданите” на Българския институт за стандартизация. Сдружението членува също в БТПП и БСК.

От 2005 г. НАФТСО е уважаван член на Конфедерацията на европейските услуги за сигурност CoESS, която представлява частната индустрия за сигурност на европейско ниво и е призната за партньор от Европейската комисия. Безспорен е приносът на НАФТСО за официалното признаване на професията „Охранител”, обявяването на 11-ти ноември за Ден на охранителя и на частната охранителна дейност и утвърждаването на положителния образ на частния сектор в индустрията за сигурност.

НАФТСО е организатор на всички значими събития на национално и международно ниво в частния сектор за сигурност в България. Партньор е при провеждането на много мероприятия и инициативи, включително на ежегодното международно изложение „Секюрити”.

Print Friendly, PDF & Email