Едва ли този разговор е автентичен, но едно ви обещаваме – ще се смеете с него на глас.

Print Friendly, PDF & Email