Анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Дейности по охрана и разследване”, изготвен от Българска стопанска камара и бе представен в началото на септември 2012 г.

Print Friendly, PDF & Email