Българска стопанска камара публикува Анализ на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони. Интерес за читателите на SECURITY.BG представлява секторът „Охрана“, с който може да се запознаете тук.

Print Friendly, PDF & Email