– Скъпи, защо закъсня? Колата ли се повреди?
– Ограбиха ме по пътя!
– Запомни ли ги?
– Един височък, дебеличък, червендалесто лице. Петдесетачка ми сви! И най-гадното, какъв подлец е, уж започна съвсем нормален разговор:“Добър ден! Сержант Иванов, документите за проверка! „

Print Friendly, PDF & Email