Шерифът тропа по вратата на Джо. Съненият мъж отваря и чака да чуе какво има да му каже пазителят на закона.
– Джо, преди малко зад кръчмата намерих убит мъж!
– Висок ли беше?
– Приблизително колкото теб.
– С кожена шапка ли беше?
– Да.
– И синя риза?
– Не.
– Е, тогава не съм бил аз!

Print Friendly, PDF & Email