При акция на МВР „Земетресението“ са арестувани Рихтер, Медведев, Шпонхоер, Карник.

Print Friendly, PDF & Email