Директор на столично училище е събрал учителите на съвет.

– Знаете ли, че нашето училище е вече най-популярното в София?

– Да не би защото нашите ученици са решили най-добре задачите по математика на олимпиадата? – попитал учителят по математика.

– Колеги, тогава вероятно е защото сме дали най-хубавите есета в конкурса по български език – репликирала колежката филоложка.

– Не, колеги – отсякъл директорът – защото наши ученици са монтирали скрити камери в тоалетните!

Print Friendly, PDF & Email