Кофти е, когато се събудиш сутринта и видиш, че закъсняваш за работа. Но още по-лошо е, когато след това запъхтян стигнеш и на входа кисел охранител, записвайте те в дневника за посещения, измърмори:
„Луди хора, да идват на работа и на празниците.“

Print Friendly, PDF & Email