Дзън!
– Кой е?
– Полиция?
– Ние не сме извиквали!
– Съседите ни извикаха!
– Тогава отивайте при съседите!

Print Friendly, PDF & Email