На гишето един мъж си оформя кредит. Служителката:
– Месечен доход?
– 450 лв.
– Имате ли допълнителни доходи?
– Не.
– А къде работите?
– В КАТ.
– И твърдите, че нямате допълнителни доходи? ! ? ! ?

Print Friendly, PDF & Email