partЖена на свиждане при мъжа си в затвора:

– Слушай, децата вече започнаха да задават въпроси…

– Какви – къде е баща им ли?

– Не – къде си скрил ограбените пари.

Print Friendly, PDF & Email