Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Дейности по ЗМВР: (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: София, ул. Брегалница № 43 тел. 02 920 2061

www.usis.bg

Usis„Юсис“ ООД е специализирана компания за търговска сигурност. Регистрирана е в СГС през 1994 г. Фирмата разполага с всички необходими технически средства, бронирани автомобили и оръжие, както и с подготвен персонал, което гарантира изпълнението на дейността. „Юсис“ ООД има обществен трезор в центъра на София. През 2007 г. фирмата създава срециализирано звено за решаване на нестандартни задачи от охранително естество, също и за инспектиране на обекти на фирмата по всяко време на денонощието. „Юсис“ ООД е съучредител и член на НАФТСО. Дружеството се управлява от Петър Тотев.

Print Friendly, PDF & Email