Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Изгрев, 1113, ж.к. „Изток“, ул. „Юрий Гагарин“ № 5, вх. Б, ап. 3

GSM: 0890 586 520

Urapian_Treid„Юръпиън трейд БГ“ ЕООД е регистрирана през май 2011 г. в София. Притежава Лиценз № 1658/21.10.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва частна охранителна дейност – охрана на имущество на физически и юридически лица на територията на цялата страна, частни детективски услуги, покупко-продажба, инсталиране, монтаж, поддръжка и опериране на охранителна техника, охранителни и всякакъв вид електронни и електрически системи, търговия и покупка на стоки с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, търговско представителство и посредничество и др. Собственик и управител на дружеството е Яна Стрейчкова, гражданин на Чешката република.

Print Friendly, PDF & Email