Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Перник, 2300 ул. „Васил Стоин“ № 4 GSM: 0887 757 355

Ob6to_logo„Юпитер Секюрити“ ЕООД е регистрирана през юли 2007 г. в Перник. Притежава Лиценз № 1228/27.11.2007 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва строителна дейност и услуги, търговия и отдаване под наем на недвижими имоти, търговия с отпадъци от черни и цветни метали, вътрешен и международен туризъм с всички съпътстващи дейности и услуги, спедиционна, рекламно-информационна и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество,производство и търговия с всякакви стоки (хранителни и нехранителни) и услуги за населението и стопанството, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене кафе и кафе-аперитиви, вериги от фирмени магазини, както и складова база към тях. Управител на дружеството е Владимир Василев Митрев.

Print Friendly, PDF & Email