Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, ж.к. „Люлин“, бл. 616, вх. Г, ап. 76 тел. 02/954 6601 факс: 02/952 2996

e-mail: d.andreeva@unic.bg

Ob6to_logo„Юникорн Инженеринг“ ЕООД е регистрирано през март 2003 г. от Софийския градски съд. Основната икономическа дейност на фирмата е инженерни дейности и технически консултации. Предлага и изграждане и поддръжка на електрически инсталации, поддържане и обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи, системи за управление на дим, топлина и пожарни кранове. Собственик и управител на дружеството е Милен Станчев Димитров.

Print Friendly, PDF & Email