Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1000 пл. „Славейков“ № 9 тел.: 987 1775, 988 3332 факс: 988 2352, е-mail: wls.ad@abv.bg

Ob6to_logo„ВЛС“ АД е регистрирано през 2006 г. от Софийския градски съд. Притежава Лиценз № 1247/24.01.2008 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. В предмета на дейност на дружеството влиза лична охрана на физически лица, охрана на имущество, охрана на меропхриятия, охрана на ценни пратки и товари, консултантска дейност и пр. Управител на дружеството е Илиян Славов Колев.

Print Friendly, PDF & Email