Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 108 ет. 2 ап. 206 тел.: 02/980 6509; GSM: 0889 242 912

e-mail: ztichev@abv.bg

Ob6to_logo„Вивагард“ ЕООД е регистрирано през февруари 2011 г. от Софийския градски съд. Притежава Лиценз № 1613/26.05.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва охрана на обекти, лична охрана, охрана на транспорт и ценни пратки и товари, охрана на масови мероприятия, самоохрана, митническо агентство и др. Собственик и управител на дружеството е Здравко Георгиев Тичев.

Print Friendly, PDF & Email