Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Младост, 1712, ж.к. „Младост-3“, бл. 313, вх. 4, ет. 7, ап. 51 тел.: 02/9806509; GSM: 0889 242 912

http://vivasecurity-bg.com/

Viva_Sec„Вива Секюрити“ ООД е регистрирано през юли 2005 г. от Софийския градски съд. Притежава Лиценз № 644/03.08.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва охрана на обекти, лична охрана, охрана на транспорт и ценни пратки и товари, охрана на масови мероприятия, самоохрана, митническо агентство и др. Управител на дружеството е Красимира Георгиева Тичева.

 

Print Friendly, PDF & Email