Териториален обхват: Бургас

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Стара Загора, 6000, ул. „Граф Николай Игнатиев“ № 38, вх. Б, ет. 5, ап. 49 GSM: 0885/272216,  0884/416686

VIV_Security„ВИВ Секюрити груп“ ЕООД е регистрирано през юни 2010 г. Притежава Лиценз № 1693/14.12.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Бургас. Дружеството предлага невъоръжена охрана на територията на община Карнобат на сгради, помещения, стопански, търговски, промишлени и строителни обекти, както и на учебни заведения. Извършва поставяне (монтаж) и охрана със сигнално-охранителна и известителна техника. Собственик и управител на дружеството е Чавдар Ненчев Вълев.

Print Friendly, PDF & Email