Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване

Адрес: Пловдив, 4004, район „Южен“, ул. „Георги Икономов“ № 79, ет. 2, ап. 13

GSM: 0899 919 364

e-mail: vitus12vet@gmail.com

Ob6to_logoВитус 12″ ООД е регистрирано през март 2012 г. от Окръжен съд Пловдив. Вписано е в Регистъра на фирмите с разрешение за дейности, свързани с противопожарна безопасност с рег. № 304/18.10.2012 г. Съсобственици и съуправители на фирмата са Васил Георгиев Пешев, Елена Георгиева Иванова и Таня Василева Пешева.

Print Friendly, PDF & Email