Териториален обхват: Хасково, Кърджали

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Хасково 6300 ж.к. „Орфей“ бл. 16 вх. В ап. 12

Ob6to_logo„ВИС – 75“ ЕООД е регистрирано през март 2005 г. от Окръжен съд Хасково. Притежава Лиценз № 589/09.05.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на областите Хасково и Кърджали. В дейността на фирмата се включва извършване на частна охранителна дейност по смисъла на ЗМВР, след получаване на съответно разрешение от органите на МВР; консултантска дейност по психологически подбор и управление на човешки ресурси и др. Собственик и управител на дружеството е Николай Цветанов Стоянов.

Print Friendly, PDF & Email