Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Хасково, ул.  „Пловдивска“ № 39 тел. 038/665 147; факс: 038/664 614 GSM: 0887 30 13 13

e-mail: vis42@abv.bg

VIS-42„ВИС-42“ ООД е с лиценз за охранителна дейност още от септември 1990 г. (№ 25/15.09.1990 г.), издаден на правоприемника ѝ ЕТ „Цветелина-1 – Цветан Стоянов“. Дейността на фирмата е физическа охрана на обекти – училища, складови бази, банки, административни сгради, военни обекти и пр. на територията на областите Хасково, Кърджали и Пловдив, Ст. Загора и Бургас. От 2006 г. преминава към охрана със СОТ, видеонаблюдение и контрол на достъпа. Извършва и инкасова дейност в Хасково и Свиленград. Управител на фирмата е о.з. полк. инж. Цветан Стоянов.

Print Friendly, PDF & Email