Териториален обхват: Габрово

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Севлиево, 5400 ул. „Стоян Бъчваров“ № 23 ап. 13 GSM: 0882 098 272

VS09„Випсистемс 09“ ЕООД е регистрирано през януари 2009 г. от Окръжен съд Габрово. Притежава Лиценз № 1377/20.02.2009 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Габрово. Извършва всякакъв вид охранителна дейност с невъоръжена и въоръжена охрана, лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, осъществяване на дейност по самоохрана, детективска дейност и СОД. Собственик и управител на дружеството е Цона Георгиева Христова.

Print Friendly, PDF & Email