Териториален обхват: Добрич

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Адрес: Добрич, бул. „Трети март“ № 57 тел./факс: 058/630 160 GSM: 0899 818 616

е-mail: vipsni@abv.bg

Ob6to_logo„ВИПС“ ЕООД е регистрирано през 2007 г. от Окръжен съд Добрич. В предмета на дейност на дружеството се включва сервиз и търговия с противопожарни уреди и съоръжения, търговия с технически газове, представителство, посредничество и пр. Собственик и управител на фирмата е Пламен Спиров Николов.

Print Friendly, PDF & Email