Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, кв. „Лозенец“, ул. Рилски Езера 2-4, ет.5  тел.: 02/862 4576,  тел./факс: 02/962 2527 GSM: 0887 206 773

http://vipintelbg.com

VIP_Intern„ВИП Интернешънъл Сървис“ ЕООД е регистрирано през март 2005 г. от Софийския градски съд. Притежава Лиценз № 660/12.08.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Извършва всякакъв вид охранителна дейност с невъоръжена и въоръжена охрана, лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, осъществяване на дейност по самоохрана, инсталиране и сервиз на системи за видеонаблюдение и СОТ. Собственик и управител на дружеството е Димитър Владимиров Николов. Vip International Service се управалява от генерал-лейтенант Димитър Владимиров. Той ръководи Национална служба за охрана на Република България от 1992 г. до 2004 г. по време на управлението на трима президенти и 9 правителства. За този период са осъществени над 16 000 мероприятия без нито един пробив в организацията на посещенията и системата за сигурност.

Print Friendly, PDF & Email