Териториален обхват: Бургас

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: с. Славянци, 8460, Бургаска област, тел.: 05571/4500 – централа, факс: 0559/22131 e-mail: office@vinexbg.com

http://www.vinexbg.com

Vinex„ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“ АД е регистрирано през 1996 г. от Окръжен съд Бургас. Притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 1819/28.03.2012 г. на територията на област Бургас. Дружеството е много известно с избите си и производствената база за вина ракии и други алкохолни напитки. Лозовите масиви на Винекс Славянци са около 6.300 дка и са разположени по южните склонове на хълмовете в лозарския район „Розова долина“. Зад отглеждането, обработката и контрола на качеството на лозовите масиви стои експертен екип от енолози и агрономи, които прилагат най-новите световни практики и тенденции. Управител на дружеството е Жеко Георгиев Жеков.

Print Friendly, PDF & Email