Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1784я район Младост, ж.н. „Полигона“, бл. 11, вх. 1, ет. 5, ап. 23

тел. 02/877 0322

Ob6to_logo„ВИН СЕКЮРИТИ“ ЕООД е регистрирано през май 2011 г. и вписано в регистъра на Софийския градски съд. Притежава Лиценз № 1616/13.06.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Предмет на дейност на фирмата са охрана на физически и юридически лица, охрана на ценни пратки и товари, персонална охрана, проектиране, монтаж и подръжка на сигнално охранителна техника, видеонаблюдение и пожароизветяване. Собственик и управител на дружеството е Владимир Илиев Найденов.

Print Friendly, PDF & Email