Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, 4023, район Тракия, ж.к. „Тракия“, бл. 171, вх. Г тел. 032/218800  GSM: 0885 836 502 и 0885 294 333

Ob6to_logo„Вимпел Алианс“ ЕООД е регистрирано през юни 2010 г. от Окръжен съд Пловдив. Притежава Лиценз № 1759/28.02.1012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Предмет на дейност на дружеството е охрана на физически или юридически лица и имущество. Собственик и управител на дружеството е Галина Милчева Бешкова.

Print Friendly, PDF & Email