Териториален обхват: Добрич

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Адрес: гр. Балчик, 9600, ул. „Средна гора“ № 63 GSM: 0883363735 0884354695

vimess„Вимесс“ ЕООД е регистрирано през април 2012 г. от Окръжен съд – Добрич. В предмета на дейност на фирмата влизат сервиз, продажба, изграждане и обслужване на пожаро известителна техника и пожарогасителни системи, обслужване на обекти по отношение на пожарна безопасност. Собственик и управител на фирмата е Иван Стефанов Иванов.

 

Print Friendly, PDF & Email