Териториален обхват: Пловдив, Република България

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, противопожарно обезопасяване

Адрес: Пловдив, 4000 ул. „Георги Бенев“ № 7 тел.: 032/240 301 GSM: 0887 399 345 e-mail: office@vikont-b.com

http://www.vikont-b.com/

VikontB„Виконт-Б“ ООД е създадена през 2001 год. Фирмата ни е специализирана в продажбата на противопожарни уреди и съоръжения, както и поддръжка и сервизна дейност на същите. Основната дейност на „Виконт-Б“ е внос, продажба и сервиз на: пожарогасители – прахови, водни, водопенни, СО2 (носими и возими), противопожарна арматура: кранове, струйници, щорцови съединители, хидранти; противопожарни табла и противопожарни касети, противопожарни съоръжения : шлангове, одеала, спринклери, дренчери, антипаник брави и лостове; оборудване за нафтови стопанства, изработване на схеми за евакуация и документация за пожарната безопасност на обектите в експлоатация; знаци и табели, съгласно Наредба № РД-07/08. Управител на фирмата е Видка Николова Димитрова.

Print Friendly, PDF & Email