Териториален обхват: София – Град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Слатина, п.код 1113, ул. „Шипченски проход“ 18 тел.: 02/9454343 факс: 094/54733

Ob6to_logo„Викинг – Васил Василев“ ЕООД е регистрирано през 1994 г. Притежава Лиценз № 277/09.08.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Фирмата е по-известна с дейностите: обслужване в сферата на международния транспорт, ТИР паркинги, кафенета, мотели, ресторанти. Освен това в предмета на дейност се включва: охрана на юридически и физически лица и обекти, издирване на лица и предмети, административно-правни услуги (без процесуално представителство), инженерингова и строителна дейност, представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, маркетинг и мениджмънт. Собственик и управител на дружеството е Васил Венциславов Василев.

 

Print Friendly, PDF & Email