Териториален обхват: Добрич

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: с. Паскалево 9370, община Добрич-селска, ул. “23-та” № 8А тел.: 058/600 006 и 05751/9429

GSM: 0899 552 155 e-mail: viking_sequrity_sod@mail

http://viking-security.com/

Viking_sec_SOD“Викинг секюрити СОД” ЕООД е регистрирано през май 2012 г. в Окръжен съд Добрич. Притежава Лиценз № 2154/13.07.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Добрич. В предмета на дейност на дружеството влизат: охранителна дейност на физически и юридически лица и тяхното имущество, охрана на помещения и сгради, сигнално-охранителна дейност, инкасо, персонална и ВИП охрана, охрана на обекти чрез видеонаблюдение, охрана на спортни и културно-масови прояви, експорт, маркиране на автомобили, маркиране и контрол на лизингови обекти, съдействие при събиране на просрочени кредити и др. Собственик и управител на дружеството е Васил Тончев Василев.

Print Friendly, PDF & Email