Териториален обхват: Добрич

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: с. Паскалево 9370, община Добрич-селска, ул. „23-та“ № 8А тел. 058/600 006 и 05751/9429 GSM: 0899 083 663

http://viking-security.com/

Viking_SEC„Викинг секюрити“ ООД е регистрирано през април 2011 г. в Окръжен съд Добрич. Притежава Лиценз № 1608/04.05.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Добрич. В предмета на дейност на дружеството влизат: охранителна дейност на физически и юридически лица и тяхното имущество, охрана на помещения и сгради, сигнално-охранителна дейност, инкасо, персонална и ВИП охрана, охрана на обекти чрез видеонаблюдение, охрана на спортни и културно-масови прояви, експорт, маркиране на автомобили, маркиране и контрол на лизингови обекти, съдействие при събиране на просрочени кредити и др. Съдружници и съуправители на дружеството са Антон Василев Тончев и Георги Стоянов Георгиев.

Print Friendly, PDF & Email