Териториален обхват: Варна, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Варна, бул. Цар Освободител 269А, етаж 4, офис 2 тел.: 052 /98-32-89 GSM: 0884-69-22-65  e-mail : vikingins@abv.bg

http://viking-ins.com/

Viking Ins„ВИКИНГ ИНС“ ЕООД е частна охранителна фирма, създадена през 2001 г. Осъществява специализирана физическа охрана на обекти, охрана на товари и персонална охрана. Притежава лиценз за извършване на охранителна дейност № 421 / 12.11.2004 г., издаден при условията на Закона за частната охранителна дейност от 24.02.2004 г., и НАЦИОНАЛЕН ЛИЦЕНЗ за Охранителна дейност № 1163 / 08.06.2007 г. В управлението участват професионалисти в тази специфична дейност, притежаващи необходимите познания, качества, обществени контакти и стаж в МВР. Всички служители периодично се подлагат на изпити относно нормативната база, касаеща охранителната дейност, бойно-приложни спортове и огнева подготовка, както и тестове за физическа и психологическа пригодност. Фирмата предлага физическа охрана, автопатрул, персонална охрана, охрана на товари, консултации по предотвратяване на престъпни посегателства спрямо вас и имуществото ви – криминална и стопанска престъпност, дела от частноправен характер. Собственик на дружеството е Вичо Ценков Кирилов, а управител – Иван Христов Петрински.

Print Friendly, PDF & Email