Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, 1415, кв. „Драгалевци“, ул. 303-та № 2 тел.: 02/873 7964  GSM: 0888692625

Ob6to_logo„Викинг 1“ ЕООД е регистрирано през 2005 г. от Софийския градски съд. Притежава Лиценз № 639/22.07.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност. В предмета на дейност на фирмата влизат: издирване на лица и предмети, охрана на транспорта на ценности, конвой и инкасова дейност, физическа и техническа охрана на промишлени и други обекти и на физически лица, осигуряване на безопасност при пожар, производствени аварии и природни бедствия, фирмена сигурност. Собственик и управител на дружеството е Татяна Иванова Бундова-Разсипийска.

Print Friendly, PDF & Email