Териториален обхват: Плевен

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Плевен ул. Българска авиация 55 тел.: 064/827 912 факс: 064/827-912

GSM: 0889 888 688 e-mail: viagrup_pl@abv.bg

Ob6to_logo„Виагруп“ ЕООД е регистрирана през юни 2001 г. от Окръжен съд – Плевен. Притежава Лиценз № 2482/02.04.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Плевен. Основна дейност на фирмата е производство на цимент, добив на инертни материали, пътно строителство, производство на пътни смеси и др. Собственик и управител на фирмата е Илия Георгиев Кирилов.

Print Friendly, PDF & Email