Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, ул. „Академик Петър Динеков“ 23, GSM: 0886 283 004; 0888 283 008  е-mail: office@viasecurity.bg

http://www.viasecurity.bg/

VIA Security“ВИА СЕКЮРИТИ” ЕООД е млада фирма, създадена през 2008 г., амбицирана да се наложи като достъпен и сигурен избор на пазара на охранителни продукти в България. Притежава Лиценз № 134/17.11.2008 г. за извършване на частна охранителна дейност. Консултантите в нашата фирма са с дългогодишен опит в системата на МВР и Българската армия, както и във вече утвърдили се охранителни дружества. На клиентите си предлагаме услуги, извършвани от специално подбран и обучен персонал, способен да извършва дадените му задачи. Осъществява се денонощен контрол на охранителните постове, за да се реагира адекватно и навреме при възникнали проблеми. Наши партньори са водещи фирми в областта на застраховането и вноса на технически средства. Собственик и управител на дружеството е Антон Кирилов Евлогиев.

Print Friendly, PDF & Email