Териториален обхват: София – Град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Изгрев, п.код 1733, ж.к. „Дианабад“, бл. 29, ет. 5, ап. 12 GSM: 0888 663 987

http://vsvsecurity.com

VSV„Ви Ес Ви Секюрити“ ЕООД е регистрирано през октомври 2007 г. в СГС. Притежава Лиценз № 1224/16.11.2007 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на град София.  Фирма „Ви Ес Ви Секюрити“ ЕООД е създадена от екип специалисти с дългогодишен опит в охранителната дейност. Целта, която е заложена в основата на създаването е предоставяне на широк набор качествени услуги на клиентите. Това са охрана на обекти, лична охрана, изграждане на професионално видео-наблюдение, пожароизвестителна сигнализация и контрол на достъпа. Предлаганите услуги се разработват от екип специалисти, работили в системата на МВР, както и с много опит в изграждането, проектирането на видео-наблюдателни, пожароизвестителни и контрол на достъпа системи. Собственик и управител на фирмата е Васил Стоянов Василев.

Print Friendly, PDF & Email