Териториален обхват: Враца

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Враца, ж.к. „Дъбника“, бл №135, вх. А, партер тел.: 092/620 624; GSM: 0877 702 067; 0988 855 488

VG„ВГ СЕКЮРИТИ”ЕООД е регистрирано през ноември 2012 г. от Окръжен съд – Враца. Притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 2373/28.11.2012 г. за територията на област Враца. Фирмата извършва следните услуги: физическа охрана (лична охрана на физически лица, охрана на обекти/сгради, офиси, жилища, стопански обекти и др., охрана на стоки, товари, охрана на ценни пратки и товари), Техническа охрана (СОТ) и реакция на патрули, 24-часово наблюдение (мониторинг). Фирма „ВГ СЕКЮРИТИ” ЕООД работи за физически и юридически лица, които желаят да ползват услугите ѝ при взаимно изгодни условия, при стриктно и професионално изпълнение на поетите ангажименти. Собственик и управител на дружеството е Тодор Георгиев Тодоров.

Print Friendly, PDF & Email