Териториален обхват: Русе

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Ветово, 7080, ул. Шрети март“ № 2

тел. 08161 / 22-88, факс: 08161 / 22-88

VetovoВЕТОВСКА ГОРА ЕООД е основано през март 2006 г. и регистрино в Окръжен съд – Русе. Притежава Лиценз № 1788/19.03.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Русе. Специализирана в дърводобива и дървообработването.  Осъществява търговията с дървен материал, който е с доказано високо качество. Предлага дърва за огрев или за други битови нужди и извършва транспорт до желания от клиента адрес.  Фирмата развива своята дейност на територията на гр. Ветово, област Русе. Собственик на фирмата е Община Ветово, а управител – Стрезимир Руменов Неделчев.

Print Friendly, PDF & Email