Териториален обхват: София

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Лозенец, 1407, ул. „Златен рог“ № 20, ет. 5, ап. 9  тел.: (02) 877 9388, факс: 877 22 95

Verila„Верила рисайклинг“ ЕООД е регистрирано през май 2011 г. от Софийския градски съд. Предмет на дейност на фирмата е оползотворяване и обезвреждане на масово разпространени отпадъци, събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване, предаване за масово разпространени отпадъци за рециклиране и обезвреждане в лицензирани предприятия у нас и в чужбина. Дружеството е собственост на „Верила Лубрикантс“ АД. Управител на фирмата е Радослав Венчев Орловски.

Print Friendly, PDF & Email