Териториален обхват: София – Град

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, район Слатина, п.код 1574, ж.к. „Хр. Смирненски“, бл. 68, вх. Г, ет. 5, ап. 9 GSM: 0889 309 816

e-mail: venelin.shulev@abv.bg

http://vcn.bg/

vcn_logo„Веникомнет“ ООД е регистрирано през февруари 2008 г. от Софийския градски съд. Предметът му на дейност включва изграждане и инсталиране на слаботокови и електро инсталации, покупка, продажба, размяна, отдаване под наем, продажба на лизинг на нов и употребяван хардуер и софтуер в най-общ смисъл на тези понятия като (но не само) компютри, мултимедия, мрежово оборудване, оборудване за телефония поддържане и обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи, пожарни кранове и др. Управител на дружеството е Венелин Иванов Шулев.

Print Friendly, PDF & Email