Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Свети Влас, Бургаска област, п. код 8256, ул. „Одеса“ № 1, хотел „Лагуна“

тел./факс: 0554 69 015, 0554 69 017, 0554 69 019 GSM: 0887 23 67 09  e-mail: office@dineviandco.com

http://www.dinevigroup.ru

Venid„Венид“ ЕООД е регистрирано през декември 1993 г. от Окръжен съд – Бургас. Притежава национален лиценз за ЧОД № 575/19.04.2005 г. „Венид“ ЕООД е част от „Венид мениджмънт груп“ ООД. Нейната функция е свързана не само със строителство, но и с обслужването в хотелите и ресторантите, носещи марката „Диневи“. “Диневи” първи въведоха строителството на ваканционни имоти на първа линия до морето, тип селища от затворен вид и държат лидерското място в тази област с над 1000 апартамента годишно. Съуправители на дружеството са Динко Димитров Динев и Йордан Димитров Динев.

Print Friendly, PDF & Email