Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Ямбол, ул. „Елена Янкова“ № 10 тел./факс: 046 663433 GSM: 0889 288 289 e-mail: veni97@abv.bg

http://www.veni97.com/

veni-97„Вени – 97“ е създадена през февруари 1997 г. в следствие приватизацията на Електромонтажно управление – Бургас. Първите служители на „Вени 97“ са имено бившите служители на ЕМУ Бургас – клон Ямбол. Дейността на фирмата включва: ново строителство на енергийни обекти; реконструкция и модернизация на енергийни обекти; изграждане на соларни и ветрогенератори паркове; изграждане на оптични трасета и др. Фирмата е търговски представител на фирма Омак – Италия, специализирана в производството на машини за изграждане на въздушни и кабелни линии. Притежава национален лиценз за ЧОД № 1653/28.09.2011 г. Собственик и управител на фирмата е Недялко Господинов Недялков.

Print Friendly, PDF & Email