Териториален обхват: Велико Търново

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Велико Търново, ул. “ Мармалийска “ 41  тел.: 062/ 62 07 00 GSM: 0887 720 707

http://www.veltted.com/

veltted„ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД е регистрирано през април 2004 г. от ОС – Велико Търново. Лицензирано е за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Велико Търново с Лиценз № 351/01.09.2004 г. Екипите на фирмата са квалифицирани, снабдени с необходимата техника, въоръжение и екипировка. Преминали са специална подготовка за употреба на огнестрелно оръжие и физическо въздействие. СОД „ВЕЛТТЕД“ притежава всички необходими лицензи и разрешителни за цялата гама от дейности и услуги, които се предлагат на клиентите. Информацията за охраняваните обекти се съхранява в продължение на няколко години в диспечерския център на дружеството. Необходимата техника за оборудване на сигнално известителни системи е производство на водещи канадски, американски и израелски фирми. Чрез изградените радиомрежи и диспечерски системи (оборудван с най- съвременна апаратура и софтуер) се осигурява 24-часов непрекъснат контрол и незабавно реагиране на автопатрулни екипи при получен алармен сигнал от охраняваните обекти. Собственик и управител на дружеството е Николай Христов Широков.

Print Friendly, PDF & Email