Териториален обхват: Благоевград

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Благоевград, 2700 ул. „Обел“ № 2

Ob6to_logo„ВЕЛ 13Б“ ЕООД е регистрирано през ноември 2008 г. от Окръжен съд – Благоевград. В предмета на дейност на дружеството влиза проектиране и монтаж на пожароизвестителни и охранителни системи, както и средства за видеонаблюдение. Собственик и управител на фирмата е Бойко Крумов Велков.

Print Friendly, PDF & Email