Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1616, ул. Боянска река 23, бл. 2 GSM: 0878 314 222

Vektor„Вектор Секюрити“ ООД е частна охранителна фирма, създадена през 2007 г. и регистрирана от СГС по ф. дело № 10864 от 2007 г. с предмет на дейност защита на физически и юридически лица и тяхното имущество, както и охрана на обекти и мероприятия. Компанията притежава национален лиценз за извършване на ЧОД с № 1205/02.10.2007 г., отговарящ на всички точки по Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Управител на дружеството е Видко Стоянов Рабаджийски.

Print Friendly, PDF & Email