Териториален обхват: Монтана

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Монтана, 3400, ж.к. „Младост“, бл. 44, вх. Г, ет. 2, ап. 4

Ob6to_logo„Вектор – С.В.С. – Стоянка Василева“ ЕООД е регистрирано през ноември 2010 г. от Окръжен съд – Монтана. Притежава Лиценз № 1559/01.12.2010 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Монтана. В предмета му на дейност се включва охранителна дейност – охрана на лица и имущество, както и издирване на лица и имущество. Собственик и управител на фирмата е Стоянка Иванова Василева.

Print Friendly, PDF & Email